ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

AKINETON (tab, 2mg BT X50)
AKINETON (tab, 2mg BT X50)

Biperidene Hydrochloride

AKINETON (tab, 4mg BT X 50)
AKINETON (tab, 4mg BT X 50)

Biperidene Hydrochloride

AKINETON (inj sol, 5mg/1ml AMP)
AKINETON (inj sol, 5mg/1ml AMP)

Biperidene Hydrochloride

PRAZINE (tab, 25 mg, BT X 50)
PRAZINE (tab, 25 mg, BT X 50)

Promazine Hydrochloride

PRAZINE (tab, 50 mg, BT X 50)
PRAZINE (tab, 50 mg, BT X 50)

Promazine Hydrochloride

NEUROFISIODOL Emulgel (tub 100gr)
NEUROFISIODOL Emulgel (tub 100gr)

Πρωτοποριακή γέλη τοπικής χρήσης με εξειδικευμένη δράση κατά της συμπτωματολογίας του Νευροπαθητικού πόνου.