ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

COLCHICINA ACARPIA (tab, 1 mg, BT X 30)
COLCHICINA ACARPIA (tab, 1 mg, BT X 30)

Colchicine

COLCHICINA LIRCA (tab, 1 mg, BT X 30)
COLCHICINA LIRCA (tab, 1 mg, BT X 30)

Colchicine

COLCHICINA LIRCA (tab, 1 mg, BT X 60)
COLCHICINA LIRCA (tab, 1 mg, BT X 60)

Colchicine

UROCHINASI (25.000 U.I./2ml pwd for inj)

Urokinase

UROCHINASI (100.000 U.I./2ml pwd for inj)
UROCHINASI (100.000 U.I./2ml pwd for inj)

Urokinase

UROCHINASI (1.000.000 U.I./2ml pwd for inj)

Urokinase

HEPARIN SODIUM (Vials, 2.500.00 iu/5 ml)

Heparin Sodium

TRINITRINA (inj sol inf 50mg/50ml X 5 vials x 50ml)
TRINITRINA (inj sol inf 50mg/50ml X 5 vials x 50ml)

GLYCERINE TRINITRATE