Οι Υπηρεσίες μας

Οι Υπηρεσίες μας

 


 

   Η KARIAN PHARMACEUTICALS  παρέχει υπηρεσίες: 

Συμβούλων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης.

Έρευνας αγοράς

Εκπόνησης χημικοτεχνικών μελετών.